Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015d

Společenský účelná pracovní místa

Společenský účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 13.02.2013 do 31.07.2013 bylo u zaměstnavatele Můčka a Papula s.r.o., IČ: 286 50 972 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 90 000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 76 500 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 13 500 Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotní postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.